Filterkit Plus

Bình lọc cát Filterkit Plus được nhập khẩu từ Espa Tây Ban Nha.
Ứng dụng để lọc nước Hồ bơi và Spa. Có cửa xả toàn bộ cát.

0929963838